Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

大器人生 [复制链接]

1#
银光图片
该用户帖子内容已被屏蔽
分享 转发
[url=http://weibo.com/1802364615?s=6uyXnP][img]http://service.t.sina.com.cn/widget/qmd/1802364615/4cab9bdc/1.png[/img][/url]
[img]http://www.classicpuer.com/attachment.aspx?attachmentid=28692[/img]
TOP
2#

正应了苏东坡的名言:古之所谓豪杰之士,必有过人之节,人情有所不能忍者。匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。
TOP
3#

大器人生,好,谢分享
TOP
4#

谢谢分享。
一杯香茗,一卷书,偷得半日闲散;
一抹斜阳,一壶酒,愿求半世逍遥。
TOP
发新话题 回复该主题