Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

【公告】2017年调价通知 [复制链接]

1#
2017年经典普洱系统茶品调价通知,新价格将于2017年05月16日起正式执行,特此通知。


[td=187]

2016茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

老班章

[td=86]

2016

[td=151]

老班章

[td=113]

12000元/饼


[td=187]

天授

[td=86]

2016

[td=151]

版纳、临沧茶区

[td=113]

3500元/饼


[td=187]

鑫昀晟

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

2000元/饼


[td=187]

经典普洱

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

980元/饼


[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

980元/饼


[td=187]

莲心

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

720元/饼


[td=187]

酽品

[td=86]

2016

[td=151]

临沧茶区

[td=113]

550元/饼


[td=187]

品鉴

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

350元/饼


[td=187]

天下云茶

[td=86]

2016

[td=151]

版纳、临沧茶区

[td=113]

300元/饼


[td=187]

云集

[td=86]

2016

[td=151]

版纳、临沧茶区

[td=113]

180元/饼


[td=187]

花好月圆礼盒

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

280元/套


[td=187]

2015茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

天授

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

3600元/饼


[td=187]

鑫昀晟

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

2100元/饼


[td=187]

经典普洱

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1100元/饼


[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1100元/饼


[td=187]

莲心

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

800元/饼


[td=187]

酽品

[td=86]

2015

[td=151]

临沧茶区

[td=113]

680元/饼


[td=187]

品鉴(售罄)

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

天下云茶

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

330元/饼


[td=187]

云集

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

220元/饼


[td=187]

古树红茶(售罄)

[td=86]

2015

[td=151][td=113]
[td=187]

红玉红茶(售罄)

[td=86]

2014

[td=151]

台湾

[td=113]
[td=187]

善者(357g生饼)(售罄)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

善者(200g生饼)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

180元/饼


[td=187]

2014茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

无茶

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

32000元/饼


[td=187]

老班章

[td=86]

2014

[td=151]

老班章

[td=113]

14800元/饼


[td=187]

天授(售罄)

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

鑫韵晟

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

2500元/饼


[td=187]

经典普洱

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1580元/饼


[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1580元/饼


[td=187]

莲心

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1080元/饼


[td=187]

酽品

[td=86]

2014

[td=151]

临沧茶区

[td=113]

800元/饼


[td=187]

品鉴

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

480元/饼


[td=187]

天下云茶(售罄)

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

云集

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

240元/饼


[td=187]

特优滇红(售罄)

[td=86]

2014

[td=151][td=113]
[td=187]

优级滇红(售罄)

[td=86]

2014

[td=151][td=113]
[td=187]

有机古树白茶

[td=86]

2014

[td=151]

景迈茶区

[td=113]

130元/罐


[td=187]

有机古树玉扣

[td=86]

2008

[td=151]

景迈国际有机茶园

[td=113]

330元/盒


[td=187]

2013茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

天授(售罄)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

老班章(售罄)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

金石砖·鑫韵晟

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

2880元/块


[td=187]

鑫韵晟

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

2780元/饼


[td=187]

经典普洱

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1580元/饼


[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1580元/饼


[td=187]

莲心

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1180元/饼


[td=187]

酽品

[td=86]

2013

[td=151]

勐库茶区

[td=113]

880元/饼


[td=187]

品鉴(售罄)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

天下云茶

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

430元/饼


[td=187]

云集(售罄)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

陈年老散块(售罄)

[td=86][td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

2012年茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

天授(售罄)

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

鑫昀晟

[td=86]

2012

[td=151]

景迈国际有机茶园

[td=113]

3000元/饼


[td=187]

经典普洱

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1680元/饼


[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1680元/饼


[td=187]

莲心

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1280元/饼


[td=187]

酽品

[td=86]

2012

[td=151]

勐库茶区

[td=113]

980元/饼


[td=187]

品鉴(售罄)

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

天下云茶(售罄)

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

2010-2011茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

天威德成:老班章(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

老班章

[td=113]
[td=187]

天授(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

鑫昀晟(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

经典普洱

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1780元/饼


[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1780元/饼


[td=187]

莲心(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

酽品

[td=86]

2011

[td=151]

临沧茶区

[td=113]

1150元/饼


[td=187]

韵品

[td=86]

2011

[td=151]

临沧茶区

[td=113]

1000元/饼


[td=187]

品鉴(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

天下云茶(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

鑫昀晟(售罄)

[td=86]

2010

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

经典普洱(售罄)

[td=86]

2010

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

玉韵雅月

[td=86]

2010

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1780元/饼


[td=187]

莲心(售罄)

[td=86]

2010

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

酽品

[td=86]

2010

[td=151]

勐库茶区

[td=113]

1150元/饼


[td=187]

韵品

[td=86]

2010

[td=151]

临沧茶区

[td=113]

1150元/饼


[td=187]

品鉴(售罄)

[td=86]

2010

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

2006-2009茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

鑫昀晟(售罄)

[td=86]

2009

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

经典普洱(售罄)

[td=86]

2009

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

十年商道(精装)

[td=86]

2009

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

3500元/套


[td=187]

韵品(售罄)

[td=86]

2009

[td=151]

临沧茶区

[td=113]
[td=187]

酽品(售罄)

[td=86]

2009

[td=151]

勐库茶区

[td=113]
[td=187]

品鉴(售罄)

[td=86]

2009

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

鑫昀晟

[td=86]

2008

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

2300元/饼


[td=187]

醇品(售罄)

[td=86]

2008

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

玉韵

[td=86]

2008

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1200元/饼


[td=187]

雅月

[td=86]

2008

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1200元/饼


[td=187]

经典普洱

[td=86]

2008

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1200元/饼


[td=187]

五福临门(售罄)

[td=86]

2008

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

景迈有机系列:鑫昀晟

[td=86]

2007

[td=151]

景迈

[td=113]

2600元/饼


[td=187]

论坛开版纪念茶-经典普洱(大)

[td=86]

2007

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

750元/饼


[td=187]

经典普洱小饼(售罄)

[td=86]

2007

[td=151][td=113]
[td=187]

求败(售罄)

[td=86]

2007

[td=151]

易武、景谷、老蔓峨

[td=113]
[td=187]

玉韵雅月:梅

[td=86]

2006

[td=151]

临沧、思茅、勐海

[td=113]

1380元/饼


[td=187]

玉韵雅月:兰

[td=86]

2006

[td=151]

临沧、思茅、勐海

[td=113]

1380元/饼


[td=187]

玉韵雅月:菊

[td=86]

2006

[td=151]

临沧、思茅、勐海

[td=113]

1380元/饼


[td=187]

玉韵雅月:荷

[td=86]

2006

[td=151]

临沧、思茅、勐海

[td=113]

1380元/饼


[td=187]

易武传奇

[td=86]

2006

[td=151]

临沧、思茅、易武

[td=113]

1380元/饼


[td=187]

怒江春尖

[td=86]

2006

[td=151]

临沧、保山

[td=113]

1380元/饼


[td=187]

景迈有机系列:金砖

[td=86]

2006

[td=151]

景迈

[td=113]

1250元/块


[td=187]

景迈有机系列:金饼

[td=86]

2006

[td=151]

景迈

[td=113]

1250元/饼


[td=187]

景迈有机系列:水饼

[td=86]

2006

[td=151]

景迈

[td=113]

1250元/饼


[td=187]

景迈有机系列:火饼

[td=86]

2006

[td=151]

景迈

[td=113]

1250元/饼


[td=187]

景迈有机系列:土饼

[td=86]

2006

[td=151]

景迈

[td=113]

2600元/饼


[td=187]

景迈有机系列:木饼

[td=86]

2006

[td=151]

景迈

[td=113]

2600元/饼


[td=187]

1999-2005茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

巴达野生

[td=86]

2003

[td=151]

勐海茶厂

[td=113]

市价


[td=187]

FT小铁饼(售罄)

[td=86]

2003

[td=151]

下关茶厂

[td=113]
[td=187]

云梅春茶(售罄)

[td=86]

2003

[td=151]

勐海茶厂

[td=113]
[td=187]

云沧圆茶

[td=86]

2001

[td=151]

临沧北部、澜沧县

[td=113]

3500元/饼


[td=187]

8853

[td=86]

2001

[td=151]

临沧南部、北部 

[td=113]

市价


[td=187]

千禧易武

[td=86]

2000

[td=151]

易武作坊

[td=113]

4600元/饼


[td=187]

后期蓝印

[td=86]

2000

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

1800元/饼


[td=187]

勐海青沱

[td=86]

1999

[td=151]

勐海地区

[td=113]

市价


[td=187]

易昌正品

[td=86]

1999

[td=151]

易武地区

[td=113]

市价


[td=187]

1970-1999茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

黄印散块

[td=86][td=151][td=113]

市价


[td=187][td=86][td=151][td=113]

[td=187]

茶品名称

[td=86]

年份

[td=151]

茶区

[td=113]

单价


[td=187]

金石砖·亦如是(售罄)

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

云集(熟)

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

150元/饼


[td=187]

醇韵(熟)

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

160元/饼


[td=187]

天下云茶(熟)

[td=86]

2016

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

200元/饼


[td=187]

亦如是传奇

[td=86]

2015

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

850元/饼


[td=187]

品鉴(熟)

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

380元/饼


[td=187]

天授堂7562

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

260元/块


[td=187]

云集(熟)

[td=86]

2015

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

160元/饼


[td=187]

醇韵(熟)

[td=86]

2015

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

170元/饼


[td=187]

天下云茶(熟)

[td=86]

2015

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

220元/饼


[td=187]

茗心(散熟)

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

58元/罐


[td=187]

善者尚茶礼盒

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

268元/套


[td=187]

醇韵(售罄)

[td=86]

2014

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

勐海熟砖

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

88元/块


[td=187]

天下云茶

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

240元/饼


[td=187]

玺悦(纸盒)

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

80元/盒


[td=187]

玺悦(铁盒)

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

60元/盒


[td=187]

我忘(售罄)

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

云集(售罄)

[td=86]

2014

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

尚茶(357g熟饼)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

120元/饼


[td=187]

尚茶(200g熟饼)

[td=86]

2013

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

140元/饼


[td=187]

2013云集(售罄)

[td=86]

2013

[td=151][td=113]
[td=187]

2013年天下云茶

[td=86]

2013

[td=151]

勐海茶区

[td=113]

300元/饼


[td=187]

亦如是传奇(售罄)

[td=86]

2012

[td=151][td=113]
[td=187]

经典普洱

[td=86]

2012

[td=151][td=113]

1280元/饼


[td=187]

莲心

[td=86]

2012

[td=151]

勐海、临沧茶区

[td=113]

580元/块


[td=187]

品鉴(熟)

[td=86]

2012

[td=151]

版纳茶区

[td=113]

480元/饼


[td=187]

天下云茶

[td=86]

2012

[td=151][td=113]

350元/饼


[td=187]

亦如是传奇(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

云集(售罄)

[td=86]

2011

[td=151]

版纳茶区

[td=113]
[td=187]

散熟(售罄)

[td=86]

2011

[td=151][td=113]
[td=187]

天下云茶(售罄)

[td=86]

2010

[td=151][td=113]
[td=187]

亦如是(售罄)

[td=86]

2009

[td=151][td=113]
[td=187]

勐海熟砖(售罄)

[td=86]

2008

[td=151][td=113]
[td=187]

经典普洱小饼(售罄)

[td=86]

2007

[td=151][td=113]
[td=187]

“老味道”陈年散熟

[td=86]

2005

[td=151][td=113]

160元/罐


[td=187]

勐海熟砖(售罄)

[td=86]

2000

[td=151][td=113]
[td=187]

散熟(2007年)(售罄)

[td=86]

2007

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

2003年散熟(售罄)

[td=86]

2003

[td=151]

勐海茶区

[td=113]
[td=187]

90年代末入仓老熟茶

[td=86][td=151][td=113]

300元/罐


[td=187]

云南堂7562砖

[td=86]

1980

[td=151][td=113]

15000元/砖

“经典普洱”茶品价格表


“经典普洱”茶品(熟茶)价格表

分享 转发

专营石昆牧先生历年定制茶及收藏茶、老一厂紫砂壶、万大酵素及优质沉香
欢迎关注:经典普洱论坛直营店
经典普洱论坛官方淘宝店:http://shop65987553.taobao.com
经典普洱论坛实体店地址:北京市新西城区马连道茶缘茶城c2-21经典普洱
联系电话:010-52690483  
客服QQ:   799578357   随心草
经典普洱QQ群:114908571
TOP
2#又升值了!!!
TOP
发新话题 回复该主题